De Broeders HiŽronymieten

Bezieling groeit uit bezinning, uit juist inzicht en betrokkenheid. Deze bezieling is altijd de bron geweest van de ondernemingen van de Broeders HiŽronymieten. Johannes stelt: 'Laat ons beminnen metterdaad en in waarheid.' Precies deze uitspraak kozen we tot onze kernspreuk.

Een broeder stelt zich voltijds, een leven lang ter beschikking van concrete, soms wisselende projecten. We steunen hiervoor op evangelische inspiratie. We richten onze ogen op Jezus van Nazareth. Om zijn ideaal van zorgende hulp in nood waar te maken, ervaart hij het gezelschap en de steun van zijn medebroeders.

Als Broeders HiŽronymieten ondernemen we ons werk met het moedige model voor ogen van de Venetiaanse edelman HiŽronymus Emiliani. Hij liet zijn titels en bezit voor wat ze waren en zette zich in voor de kansarmen tot hijzelf er lichamelijk aan ten onder ging.

Tuin Broeders, Lokeren Religieuze gemeenschappen ontstaan, bloeien en verdwijnen, maar 'de broeder' is er steeds weer. Hij beleeft het hem aangeboden charisma ondanks al zijn eigen onvolmaaktheden samen met de mensen in nood en samen met de jeugd. Zo hebben tientallen broeders HiŽronymieten gepoogd hun ideaal waar te maken.